isp products services
About Tispa
ISP Statistic
ISP Internet User Guides
ISP Policy & Rule
News

“APNIC 48” งานประชุมระดับนานาชาติ

2:38 pm|Comments Off on “APNIC 48” งานประชุมระดับนานาชาติ

"APNIC 48" งานประชุมระดับนานาชาติ รวมผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตจากทั่วโลก

งานสัมมนา การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการสำหรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

12:41 pm|Comments Off on งานสัมมนา การเตรียมความพร้อมของผู้ให้บริการสำหรับ พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์

TISPA จัดให้ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับสมาชิกในฐานะของผู้ให้บริการ เพื่อรับมือพ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ในอนาคต

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Digital Asia Hub Thailand

1:53 pm|Comments Off on พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ Digital Asia Hub Thailand

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร้วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูและและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Huawei Open Lab

12:11 pm|Comments Off on Huawei Open Lab

Huawei Open Lab Bangkok

Internet Securities

TikTok แค่บันเทิงหรือเป็นภัยความมั่นคงของชาติ

2:30 pm|Comments Off on TikTok แค่บันเทิงหรือเป็นภัยความมั่นคงของชาติ

ผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานความปลอดภัยทางไซเบอร์บอกว่า จริงอยู่ที่ TikTok มีความเชื่อมโยงกับจีน และก็มีประเด็นเรื่องความปลอดภัยที่น่าเป็นห่วง แต่ท้ายที่สุดแล้วหากลองมองให้ลึก ๆ แอปฯ TikTok ไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อการสอดแนมขนาดนั้น ที่มา : https://www.catcyfence.com/it-security/article/tiktok-fun-or-national-security-threat/

พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลอย่างไร

2:48 pm|Comments Off on พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) หากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลอย่างไร

เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีการประกาศเลื่อนบังคับใช้ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ไปอีกหนึ่งปีจากกำหนดการเดิมคือ 1 มิถุนายน 2564 พื่อลดผลกระทบต่อธุรกิจภาครัฐและเอกชน ที่ยังไม่พร้อมในการปฏิบัติตามข้อบังคับเนื่องจากสถานการณ์การระบาดร้ายแรงโควิด-19 หากไม่ปฏิบัติตามจะมีผลอย่างไรบ้าง ที่มา https://www.catcyfence.com/it-security/article/what-are-the-consequences-of-not-being-compliant-with-pdpa/

ESET researchers released their deep-dive analysis into Mekotio

2:03 pm|Comments Off on ESET researchers released their deep-dive analysis into Mekotio

a banking trojan that targets mainly Latin American countries and uses a SQL database as a C&C server. IBM's 2020 Cost of a Data Breach report looks at the financial fallout from security incidents, finding that the average cost faced by breached companies is almost US$4 million per incident.

Internet Technical

วิธีสแกนไวรัส มัลแวร์ แรนซัมแวร์ บนมือถือ และคอมพิวเตอร์

2:04 pm|Comments Off on วิธีสแกนไวรัส มัลแวร์ แรนซัมแวร์ บนมือถือ และคอมพิวเตอร์

เรื่องที่คนยุคดิจิทัลต้องรู้ ใช้โทรศัพท์ยังไงให้รอดพ้นปลอดภัยจาก ไวรัส มัลแวร์ แรนซัมแวร์ และอันตรายอื่นๆ

วิธีการใช้ Google Maps ช่วยจำที่จอดรถของเรา

3:10 pm|Comments Off on วิธีการใช้ Google Maps ช่วยจำที่จอดรถของเรา

ปัญหาใหญ่ สำหรับคนขี้ลืมนั้นคือเรื่องของการลืมที่จอดรถ Google Maps ช่วยจดจำที่จอดรถ ให้เราได้ ขากลับก็ให้ Google Maps พากลับมายังที่รถได้เรามี วิธีการใช้ Google Maps มาฝาก

ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

11:04 am|Comments Off on ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม

ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ

1:45 pm|Comments Off on ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ

เดินหน้าประเทศไทย : ปลดล็อคและขยายโอกาส START UP สู่ภาครัฐ เทคโนโลยีของ START UP ช่วยสนับสนุน สามารถนำมาปรับใช้ในหน่วยงานรัฐได้ เช่น applecation QUEQ

Government Policy

ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

2:01 pm|Comments Off on ประกาศคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ

พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์ประสานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยระบบคอมพิวเตอร์แห่งชาติขึ้นเป็นหน่วยงานภายในสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ เพื่อเฝ้าระวังความเสี่ยงในการเกิดภัยคุกคามทางไซเบอร์ ติดตาม วิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ และการแจ้งเตือนเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์

WORK FROM HOME ยังไงให้ได้งานตามเป้า

3:52 pm|Comments Off on WORK FROM HOME ยังไงให้ได้งานตามเป้า

ปัจจัยสำคัญในการให้ได้งาน คือการสื่อสารระหว่างทีมให้ได้ชัดเจนและสม่ำเสมอการกำหนดเป้าหมายที่วัดผลได้จริง สำหรับคนในทีม และใช้เครื่องมือที่เหมาะสมกับลักษณะของงานตามหลักของ WFH

ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561 – 2562

12:06 pm|Comments Off on ผลสำรวจข้อมูลและประเมินสถานภาพอุตสาหกรรมดิจิทัล ปี 2561 – 2562

ผลจากวิกฤติโควิด-19 ทำให้สังคมไทยปรับตัวสู่การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเร็วขึ้น มีการใช้บริการดิจิทัลมากขึ้น จึงทำให้ตลาดดิจิทัลไทยเติบโตชัดเจน

Members

[ Read More.. ]