วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทยพร้อม 14 สมาคม ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร้วมมือด้านการสร้างความตระหนักในการดูและและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและสร้างความตระหนักในการดูแลและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล อันจะช่วยลดผลกระทบจากความไม่สอดคล้องตามหลักการ ข้อกำหนดและมาตรฐานด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทั้งภายในและต่างประเทศ