วันที่ 6 มิถุนายน 2559 เวลา 10.00 – 12.00  น. คุณอนันต์  แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) พร้อมทั้งสมาชิกและผู้แทนของสมาคมฯ เข้าร่วมรับฟัง ทิศทางนโยบายการพัฒนาของรัฐด้วยคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ ณ ชั้น 18 สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดย ดร.ศักดิ์  เสกขุนทด ให้เกียรติเป็นผู้บรรยาย