วันที่ 23 สิงหาคม 2559 TISPA ร่วมกับ NOKIA จัดสัมมนาในหัวข้อ Human  Possibilities of the Connected World by Nokia  ณ โรงแรม The Okura Prestige Bangkok ห้อง ballroom2