คุณมรกต กุลธรรมโยธิน
คุณมรกต กุลธรรมโยธิน
นายกสมาคม
บริษัท อินเทอร์เน็ตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
1768 อาคารไทยซัมมิท ทาวเวอร์ ชั้น10-12และชั้น IT ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิเขตห้วยขวาง กทม. 10310
www.inet.co.th
คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์
อุปนายก
บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
90 ซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์เอ ชั้น 17-20 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
www.csloxinfo.com
คุณกรัณย์พล อัศวสุวรรณ
อุปนายก
บริษัท ซิมโฟนี่ คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)
123 ซันทาวเวอร์ส อาคารบี ชั้น 35-37 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
www.symphony.net.th
คุณธีรวุฒิ ศุณะมาลัย
กรรมการ
บริษัท เอ็น ที ที คอมมิวนิเคชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
946 อาคารพาณิชย์ดุสิตธานี ถ.พระราม4แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500
www.ntt.co.th
คุณวลีพร สายะสิต
กรรมการ
บริษัท ที.ซี.ซี.เทคโนโลยี จำกัด
ชั้น 30 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาธรกทม.10120
www.tcc-technology.com
คุณชาคริต น้อยสุวรรณ
กรรมการ
บริษัท ดีแทคไตรเน็ต จำกัด
เลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 28 ถ.พญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กทม. 10330
www.dtacnetwork.co.th
คุณวสุ คุณวาสี
กรรมการ
บริษัท ทรู อินเทอร์เน็ต จำกัด
เลขที่ 1 อาคาร ทรู ทาวเวอร์ ชั้น 14,27 ถ.รัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กทม. 10310
www.trueinternet.co.th
คุณกิตติพันธ์ ศรีบัวเอี่ยม
กรรมการ
บริษัท โปรอิมเมจ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ฺ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
72 อาคาร กสท.โทรคมนาคม ชั้น 4 ถ.เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
www.proen.co.th
คุณวรพจน์ วรรณสิน
กรรมการ
บริษัท ไชน่า โมบาย อินเตอร์เนชั่นแนล ลิมิเตด จำกัด
179/60-62 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 13 ถ.สาทรใต้ สาทร กรุงเทพฯ 10120
www.yourdomain.co.th
คุณวีรชัย พัชโรภาสวงศ์
กรรมการ
บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
408/60 ชั้น 15 อาคารพหลโยธินเพลส ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400
www.awn.co.th
ดร.ดนันท์ สุภัทรพันธุ์
กรรมการ
บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
99 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
www.cattelecom.com
คุณสุรเชษฐ์ ศรีพลกรัง
กรรมการ
บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
89/2 หมู่ 3 ถ.แจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
www.tot.co.th

คุณจักรพันธ์ เจริญผล
สมาชิก
บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตจำกัด
200 หมู่ 4 ถ.แจ้งวัฒนะ ตำบลปากเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
www.ji-net.com
คุณปรัชญา บุญรอดพาณิช
สมาชิก
บริษัท เคเอสซี คอมเมอร์เชียล อินเตอร์เน็ต จำกัด
2/4 อาคารอาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 10 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. 10210
www.ksc.net
คุณพงศธร หล่อสมบูรณ์
สมาชิก
บริษัท ยูไนเต็ด อินฟอร์เมชั่น ไฮเวย์ จำกัด

499 อาคารเบญจจินดา ถนนกำแพงเพชร 6 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
www.uih.co.th/th
คุณธานินทร์ ตันกิติบุตร
สมาชิก
บริษัท สามารถอินโฟเน็ต จำกัด
99/6 ม.4 อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ชั้น30 ถ.แจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ดจ.นนทบุรี 11120
www.samarts.com
คุณบัณฑิต ว่องวัฒนะสิน
สมาชิก
บริษัท อินเตอร์เน็ต โซลูชั่น แอนด์ เซอร์วิส โพรวายเดอร์ จำกัด
9/5 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กทม. 10100
www.dtacnetwork.co.th
คุณสิทธิ์จุล รำพึง
สมาชิก
บริษัท เอเน็ต จำกัด

23 ซอยเจริญนคร แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กทม. 10600
www.anet.net.th
คุณสววรรณ์ รูปสูง
สมาชิก
บริษัท โอเอสดี อินเทอร์เน็ต จำกัด
65/9 ซอยรามอินทรา 14 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพ 10230
www.osd.co.th