งาน Digital Thailand 2016 เมื่อวันที่ 26 – 28 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา คุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (ภาพยืน นับจากขวามือคนที่ 1) ร่วมเป็นวิทยากร ในหัวข้อ Connectivity : Way forward for Thailand

 

หัวข้อนี้เป็นการบรรยายและเสวนาเกี่ยวกับแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลยุคใหม่และความสำคัญต่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและการสื่อสารในประเทศไทย เพื่อนำประเทศไทยไปสู่ Digital Thailand โดยจะมี ผู้เชี่ยวชาญชั้นนำจากต่างประเทศมาร่วมบรรยายและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมและการสื่อสารที่ประสบความสำเร็จ ผู้เข้าร่วมงานจะได้รับฟังและมีโอกาสแลกเปลี่ยนซักถามในประเด็นต่างๆ เช่น การพัฒนาบริการบรอดแบนด์ไปสู่รูปแบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน การเตรียมประเทศไทยไปสู่ความเป็นศูนย์กลางด้านการเชื่อมต่อ การค้า การลงทุน ด้านดิจิทัลของภูมิภาค การเข้าสู่ยุคการหลอมรวมของเทคโนโลยีและสื่อ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทยและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ