เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2558 สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย โดย นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคม และคณะผู้บริหารสมาคม เข้าพบนายอุตตม สาวนายน รัฐมตรีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อขอรับทราบนโยบายดิจิตอลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและหารือในความร่วมมือที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบาย