เมื่อวันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย เข้าเยี่ยมชมศูนย์หัวเว่ย ณ ชั้น 38 อาคาร จี ทาวเวอร์ พระราม9 ศูนย์ Huawei OpenLab Bangkok ช่วยอำนวยความสะดวกในการพัฒนานวัตกรรมความร่วมมือร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจทั้งในประเทศไทย รวมไปถึงประเทศอื่น ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในด้านต่าง ๆอาทิ สมาร์ทซิตี้ ความปลอดภัยสาธารณะ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) การเงิน การศึกษา การขนส่ง และผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ศูนย์ Huawei OpenLab Bangkok ยังจะช่วยสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล และช่วยขับเคลื่อนและส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพและการศึกษาของไทยในด้านไอซีทีด้วย

security1