พิธีเปิดงานสัมมนา Thailand cybersecurity week 2017 เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ณ สโมสรทหารบก ถ.วิภาวดี  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สพธอ. จัด Panel Discussion : Fight for Cybersecurity ความพร้อมของหน่วยงานสำคัญระดับแนวหน้า การร่วมกันดูแลความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศ โดยคุณอนันต์  แก้วร่วมวงศ์ อุปนายกสมาคม ขึ้นเสวนาร่วมกับหน่วยงานสำคัญ เช่น ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกลาโหม ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นายกสมาคมประกันชีวิตไทย นายกสมาคมวินาศภัย ผู้ช่วยว่าการการไฟฟ้านครหลวง  ดำเนินรายการโดย คุณสุรางคณา  วายุภาพ

security1