เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ที่ผ่านมา สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) โดยคุณอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ นายกสมาคม ได้นำสมาชิก TISPA เข้าพบ ดร.สุรพันธ์ เมฆนาวิน รักษาการในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. กสท.โทรคมนาคม เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาโครงข่ายระหว่างประเทศ โดยทาง กสท. ได้มีการลงนามใน MOU กับทาง China Telecom และ TATA ของทางอินเดีย เพื่อขยายบริการ และประเทศไทยควรมีการร่วมมือในส่วนของการให้บริการของ Cloud service มากขึ้นเพื่อความแข็งแกร่งทางธุรกิจ ปัจจุบันทำการดึง Cloud service จากทางประเทศจีนมาใช้ เพื่อให้เข้ามาตั้ง Co-location ในประเทศไทย  หลังจากนั้นจะได้เป็นตัวอย่างและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับประเทศทาง USA ที่จะพิจารณามาใช้บริการในประเทศไทย